Miks kastelli?

Kastelli-talopaketit luovat erinomaiset edellytykset alhaisen energiakulutuksen (max. 120 kWh/m2 vuodessa) talojen rakentamiseen. Lopullinen energialuokka määritellään käytettyjen teknisten järjestelmien mukaan, miten on ratkaistu vesijakelu, sähkönsyöttö, lämmitys ja ilmanvaihto. Parhaaseen tulokseen pääsemiseen on parasta käyttää uusiutuvia energianlähteitä (mm. lämpöpumppuja) ja ilmanvaihtojärjestelmässä lämmöntalteenotolla varustettua ilmanvaihtokoneistoa. Kastelli-talot ovat pre-cut (esisahatut) teknologiaan perustuvat puurunkotalot, jossa kantavat rakenteet on valmistettu liimapuusta. Kattoristikkoihin voidaan asentaa kivikattopäällysteet ja katot kestävät lumikuorman max 220 kg/m2. Käytämme ulkoseinissä 250 mm paksuista pysty- ja vaakasuuntaista lämpöeristettä ja yläpohjassa 500 mm eristekerrosta. Kastelli-talon ikkunat ovat MSEL-puu-alumiini-ikkunat 3-kertaisilla laseilla, ovina turvalliset kokopuuovet. Käytämme seinien ja kattojen liitoskohdissa halkeamien syntymisen välttämiseen liimapuurunkoa. Kastelli-talojen pohjapiirustusta on runkoteknologian ansiosta helppo muokata tontin pintamuotojen ja asiakkaan toiveiden mukaan. Muutostöissä tulee lisämaksua vain mahdollisesta lisämateriaalista, suunnitelmien muuttaminen on ilmaista. Meidän asiakkaamme ovat suosineet puutaloja, koska puu on miellyttävä ja lämmin materiaali ja sen kuluttaminen auttaa jarruttamaan ilmaston lämpenemisprosessin kulkua.

Nykytilanteessa, jossa maapallon jatkuvasti kasvava väestö tarvitsee aina enemmän ruokaa ja sen johdosta myös lisää peltomaita, ei voi toivoa, että kasvuvaiheessa – eli vaiheessa, jossa metsä kuluttaa eniten hiilidioksidia – olevaa metsää saataisiin uusia metsämaita perustamalla. Jotta uusi puu pääisisi kasvamaan, on kaadettava vanhoja ja hyödynnettävä saatu puuaines erilaisiin tarpeisiin. Hyvä käyttökohde puulle on rakennusala, sillä rakennuksissa käytettävä puu poistuu hiilikierrosta pitkäksi aikaa ja kun puutalo kerran puretaan, voidaan puuta käyttää joko energian tai vaikkapa puulastulevyjen tuotantoon.

Puu on energiaa säästävä materiaali sekä valmistusprosessissa että käytössä: kantavuudeltaan samanarvoisen teräspalkin valmistukseen kuluu kuusi kertaa enemmän energiaa kuin liimapuupalkin valmistamiseen. Alhaisen energiankulutuksen talot on melkein poikkeuksetta rakennettu puurunkoon, sillä yhtä hyvin lämpöä eristävä, mutta muista materiaaleista valmistettu rakenne maksaa moninkertaisesti enemmän. Puurunkoisen talon seinässä ei ole erillistä kantavaa ja lämpöä eristävää osaa, kantava puurunko jää eristeen sisälle ja seinä paksuus ei kasva.

preload images preload images